AUTOBOND GROUP a.s.
TOYOTA AUTOBOND GROUP a.s.

Toyota sníží emise díky využití biosyntetické pryže

Toyota se stane příští měsíc první automobilkou na světě, která využije materiál biohydrin (nově vyvinutý typ biosyntetické pryže) k výrobě hadiček pro motory a systémy pohonu. Tato inovace přispěje ke snížení uhlíkových emisí.

Materiál biohydrin, vyvinutý automobilkou Toyota společně s firmami Zeon Corporation a Sumitomo Riko Co., Ltd., se vyrábí z přírodních složek pocházejících z rostlin, namísto epichlorhydrinu, což je běžně používaná epoxidová směs. Jelikož rostliny v průběhu svého života pohlcují z atmosféry CO2, podobné biomateriály vykazují za dobu své životnosti odhadem o 20 procent nižší uhlíkové emise než tradiční pryž na bázi hydrinu z ropy.

První vozy používající podtlakové hadičky1 z biohydrinu budou vyrobeny již v květnu. Předpokládá se, že ještě do konce letošního roku se toto řešení zavede u všech modelů Toyoty vyráběných v Japonsku.

Hadičky používané v motorech a systémech pohonu musejí vykazovat mimořádnou odolnost vůči působení olejů i tepla. Jelikož epichlorhydrin vykazuje výjimečně vysokou odolnost vůči olejům, teplu, tepelnému stárnutí, ozónu a propustnosti pro plyn, běžně se dnes používá coby klíčová složka k výrobě pryže pro různé komponenty, jako např. hadičky.

Při výrobě biohydrinu se uplatňuje řada různých technologií výroby směsí, kdy se na molekulární úrovni spojují materiály přírodního původu s ropnými materiály. Díky těmto technologiím pak pryž z biohydrinu vykazuje odolnost vůči působení olejů a tepla i životnost očekávanou od podtlakových hadiček v motorech a systémech pohonu. Pryž z biohydrinu se kromě toho podobá klasické pryži na bázi ropného hydrinu svojí kvalitou a možností velkosériové výroby, což dovoluje široké nasazení v sériově vyráběných vozidlech. Toyota do budoucna plánuje vyrábět z biohydrinu i další pryžové komponenty, jako např. brzdové hadice nebo hadice palivového potrubí.

Využívání pryže z biohydrinu při výrobě vozidel je malým, nicméně důležitým krokem k naplnění celé řady ambiciózních cílů v oblasti ochrany životního prostředí, které si Toyota předsevzala v říjnu 2015. Tyto cíle, souborně označované „Toyota Environmental Challenge 2050“, představují strategický plán automobilky jak přispět k celosvětové ekologické udržitelnosti.

Toyota bude i nadále pokračovat ve vývoji a komerčním uplatňování technologií, které umožní využití materiálů, jakými jsou ekologický plast nebo biosyntetická pryž u většího počtu komponentů.

1 Hadičky používané v komponentách soustavy sání motorů. Jsou na ně napojeny snímače tlaku, které detekují podtlak v sacím potrubí.