AUTOBOND GROUP a.s.
TOYOTA AUTOBOND GROUP a.s.

Inteligentní ultrazvukový lokátor od Toyoty sníží nehody při parkování až o 70 %

Výrazné snížení nehod v důsledku sešlápnutí nesprávného pedálu nebo při couvání vozidel na parkovištích

toyota prius - inteligentní ultrazvukový lokátorSpolečnost Toyota Motor Corporation dokončila studii dopravních nehod na parkovištích se třemi svými modely (Alphard, Vellfire a Prius) vybavenými inteligentním ultrazvukovým lokátorem (ICS). Studie dopadů systému ICS na nehodovost probíhala 18 měsíců1. Smyslem systému ICS je napomoci předcházet nehodám na parkovištích, případně jejich následky zmírňovat. Do studie byla zahrnuta data o cca 2500 nehodách nahlášeným pojišťovnám, které evidují pojistky přibližně 60 tisíc výše zmíněných modelů vozidel. Studie ukázala, že počet nehod v důsledku sešlápnutí nesprávného pedálu se snížil přibližně o 70 %2, resp. počet nehod v souvislosti s couváním poklesl přibližně o 40 %.

Výsledky studie nehodovosti

  • • Díky ICS poklesl počet nehod kvůli sešlápnutí nesprávného pedálu o zhruba 70 %
  • • Počet nehod při couvání poklesl u vozů s ICS o cca 40 %

Poznámky:
U vozidel jedoucích vpřed nebyl co do nehodovosti prokázán jednoznačný rozdíl. Modelové řady zahrnuté do studie: Alphard, Vellfire, Prius
Zahrnuto do studie: cca 63 tis. vozidel, z toho 26 tis. vybavených systémem ICS (42 %)

Integrovaná bezpečnost

Systém ICS využívá ultrazvukový lokátor k rozpoznávání překážek v případech náhlého rozjezdu vozidla při sešlápnutí nesprávného pedálu, čímž napomáhá zmírňovat škody v důsledku kolize s překážkou. Modely Alphard, Vellfire a Prius, uvedené na trh v roce 2015, byly vybaveny dalšími senzory se schopností rozpoznat překážky na větší vzdálenost. Tímto se rozšířil celkový detekční rozsah systému. Současně byl vylepšen software používaný tímto systémem4. Systém ICS díky tomu dokáže zmírnit škody v důsledku střetu s překážkou při chybném sešlápnutí pedálu. Napomáhá zamezovat nehodám s jinými vozidly a překážkami, resp. zmírňovat případné škody při pomalé jízdě na parkovišti nebo zajíždění na parkovací místo i za situací, kdy k nesprávnému sešlápnutí pedálu nedojde.

Toyota chce přispět k úplnému vyloučení zranění a nehod se smrtelnými následky. Z toho důvodu posiluje vývoj bezpečnějších automobilů i technologií na základě koncepce tzv. integrovaného řízení bezpečnosti5 a soustavně realizuje opatření ke spojení lidí, vozů a dopravní infrastruktury.

Přečtěte si také:

Toyota Prius získala ocenění Auto Express Green Award
Nová Toyota Prius+ přináší ještě větší požitek z jízdy
Nový Prius získal pět hvězd v nezávislých bezpečnostních testech Euro NCAP
Nová Toyota Prius Plug-in Hybrid

Poznámky:
Nehody způsobené chybným sešlápnutím pedálu byly zjišťovány na základě hlášení zákazníků.
Studie zkoumala rozdíly mezi vozidly se systémem ICS a vozidly bez této bezpečnostní technologie. Rozdíl v nehodovosti byl potvrzen na úrovni významnosti vyšší než 90 %.
Modelové řady vozidel se stejným typem systému ICS: Allion, Alphard, Vellfire, Prius, Premio, Lexus RX
Přístup založený na myšlence optimální podpory řidiče ve všech fázích prostřednictvím integrace, namísto rozvíjení jednotlivých palubních bezpečnostních technologií a systémů samostatně