AUTOBOND GROUP a.s.
TOYOTA AUTOBOND GROUP a.s.

Výzkumné centrum Toyoty bude spolupracovat s Michiganskou univerzitou na výzkumu umělé inteligence

Toyota investuje 22 milionů dolarů na výzkum vozidel s autonomním řízením a na projekty v oblasti robotiky

Výzkum Michiganské univerzity zaměřený na umělou inteligenci, robotiku a autonomní řízení obdrží finanční podporu ve výši 22 milionů USD od výzkumného centra Toyota Research Institute (TRI). Zprávu zaměstnancům Michiganské univerzity oznámil generální ředitel TRI Gill Pratt.

Toyota má s Michiganskou univerzitou dlouhodobě vynikající pracovní vztahy, a proto máme radost, že rozšíříme naši spolupráci na oblast umělé inteligence,“ uvedl Gill Pratt, generální ředitel TRI, a doplnil: „Spolupráce mezi výzkumníky a studenty Michiganské univerzity se zaměří na oblast vývoje nových inteligentních technologií, které napomohou k vyšší bezpečnosti a hospodárnosti cestování. Rovněž se zaměříme na jejich větší využití v domácnostech, ať již z pohledu seniorů nebo osob se zvláštními potřebami.“

TRI v rámci zmiňované dohody poskytne Michiganské univerzitě během čtyř let počáteční investici o objemu 22 mil. dolarů na výzkum v oblasti zlepšování bezpečnosti jízdy, rozvoje asistenčních robotů a prostředků mobility v interiérech, autonomního řízení a vzdělávání studentů.

Centrum TRI nedávno oznámilo založení nového výzkumného střediska na podporu výzkumu autonomních vozidel v Ann Arbor (TRI-ANN) a přijetí profesorů robotiky Michiganské univerzity Ryana Eusticeho a Edwina Olsona. Oba profesoři budou na částečný úvazek nadále působit na Michiganské univerzitě. TRI-ANN je již třetím střediskem výzkumného centra TRI a připojuje se tak k zastoupením TRI v Palo Alto poblíž Stanfordu, resp. v Cambridge.

TRI se pro Ann Arbor rozhodla kvůli silnému potenciálu samotné univerzity i celého regionu, zejména v oblastech souvisejících s nástupem vysokoúrovňových systémů na podporu řízení, které budou jednou využity v plně autonomních vozidlech. TRI bude zároveň působit nedaleko dvou zavedených kampusů technických center TTC (Toyota Technical Center).

Zmiňovaná partnerská spolupráce staví na zavedené aktivní přítomnosti automobilky Toyota v rámci komunity Ann Arbor. Obě uvedená zastoupení TTC dlouhodobě spolupracují s Michiganskou univerzitou v oblasti výzkumu vzájemně komunikujících vozidel a bezpečnosti. Toyota je zakládajícím partnerem organizace Mobility Transformation Center (MTC) na Michiganské univerzitě, která je mezioborovou výzkumnou a vývojovou iniciativou se společnou podporou veřejného a soukromého sektoru, zaměřenou na vývoj základů komerčně životaschopného ekosystému vzájemně propojených a automatizovaných vozidel.

MTC provozuje Mcity, jedinečné simulované městečko na ploše o velikosti 32 akrů v rámci univerzitního kampusu. Výzkumní pracovníci zde mají možnost rychle a důkladně testovat nově vznikající automobilové technologie v bezpečném a kontrolovaném prostředí. Hlavním výzkumným partnerem Institutu pro výzkum dopravy Michiganské univerzity (UMTRI) je dále Společné výzkumné centrum pro bezpečnost Toyota (CSRC), které se zaměřuje na vyspělé bezpečnostní technologie.

Naše laboratoře na Michiganské univerzitě neustále posouvají hranice robotiky ve smyslu vnímání a chápání tohoto světa, přičemž TRI umožňuje uplatňovat tyto nové poznatky v prakticky využitelných produktech,“ komentoval docent Ryan Eustice z Michiganské univerzity.

Problémy, které TRI řeší na poli autonomních automobilů, účinně posunou náš laboratorní výzkum do oblasti složitých vzorců chování, jakými jsou zapojování do proudu jedoucích automobilů nebo schopnost pochopit záměr ostatních řidičů na základě jejich jednání,“ poznamenal docent Edwin Olson z Michiganské univerzity.

„Na Michiganské univerzitě úzce spolupracujeme s partnery z průmyslu i státní sféry v rámci revoluce na poli propojených, automatizovaných a autonomních vozidel, která zásadním způsobem zvýší bezpečnost a efektivitu dopravy lidí i zboží,“ uvedl S. Jack Hu, viceprezident pro výzkum z Michiganské univerzity, a dodal: „Naše stále širší partnerství s Toyotou napomůže k rychlejšímu naplnění uvedených cílů.“

Michiganská univerzita v rámci zmiňované dohody hromadně vyzve celý profesorský sbor k podávání návrhů týkajících se řešení problémů v oblasti mobility, bezpečnosti a robotiky pro domácnosti.

Michiganská univerzita je již celá desetiletí stabilním zdrojem nápadů a kreativních lidí, kteří se zabývají automobilovým výzkumem a vývojem v tomto regionu i za jeho hranicemi,“ řekl Alec Gallimore z Michiganské univerzity, držitel titulu Robert J. Vlasic Dean of Engineering, a doplnil: „Již se těšíme na užší spolupráci s Toyotou, jejímž prostřednictvím zahájíme novou epochu inovací s celosvětovými dopady.“

O výzkumném centru Toyota Research Institute (TRI)

Výzkumné centrum Toyota Research Institute je dceřiná společnost ve stoprocentním vlastnictví Toyota Motor North America. Ředitelem je Dr. Gill Pratt. Cílem společnosti založené roku 2015 investicí o objemu 1 mld. USD je posílit strukturu výzkumu automobilky Toyota.
TRI se věnuje výzkumu a zaměřuje se na čtyři základní oblasti:

  1. Zvýšení bezpečnosti automobilů;
  2. Zlepšení dostupnosti automobilů těm, kteří by jinak nemohli řídit;
  3. Přenášení odborných znalostí automobilky Toyota do oblasti vytváření produktů venkovní mobility a do produktů určených k mobilitě v interiérech; a
  4. Urychlení uplatňování vědeckých objevů pomocí nejrůznějších prostředků zahrnujících umělou inteligenci a techniky strojového učení. TRI se sídlem ve Spojených státech má v plánu zaměstnat přibližně 250 pracovníků.

Zastoupení TRI se nachází ve vědeckotechnickém parku Stanford Research Park v kalifornském Palo Alto (TRI-PAL), v městské čtvrti Kendall Square v Cambridge, státu Massachusetts (TRI-CAM), a dále ve městě Ann Arbor v americkém Michiganu poblíž kampusu Michiganské univerzity (TRI-ANN). Další informace o TRI najdete na stránkách www.tri.global.

O Michiganské univerzitě (University of Michigan)

Michiganská univerzita je veřejnou vysokou školou s ročním rozpočtem na výzkum v celkovém objemu přes 1 mld. USD a více než stovkou postgraduální programů řazených mezi desítku nejlepších v USA. Univerzita v rámci 19 fakult a bezmála dvou stovek center a institucí disponuje špičkovými zaměstnanci a vynikajícími studenty, kteří spolupracují v různých oborech na řešení náročných problémů a otázek zvyšování kvality života v celosvětovém měřítku.