AUTOBOND GROUP a.s.
TOYOTA AUTOBOND GROUP a.s.

Základní informace o záruce

1. Všeobecná záruka
Záruka pokrývá veškeré závady vzniklé chybou při výrobě nebo montáži, za předpokladu normálního používání vozu. Pro zajištění spokojenosti našich zákazníků je po uplynutí zákonné záruky poskytována prodloužená záruka nad rámec zákonné záruky do uplynutí 36 měsíců od data prodeje nebo do ujetí 100.000 km, podle toho, co nastane dříve (řídí se platným ustanovením Občanského zákoníku). V případě výskytu vady v době prodloužené záruky má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Jiné nároky z odpovědnosti za vady v době prodloužení záruky nevznikají.

Záruka pokrývá také náklady na odtažení vašeho vozu do nejbližšího autorizovaného servisu Toyota, pokud se na poruchu znehybňující vozidlo vztahuje záruka.

2. Povrchová koroza a vady laku
Povrchová koroze a vady laku na jakékoli lakované části karoserie, které jsou způsobeny vadou materiálu nebo nekvalitní prací, jsou kryty zárukou v délce 3 let, a to bez ohledu na počet najetých kilometrů.

3. Prorezivění
Záruka na prorezivění karosere trvá 12 let bez ohledu na počet najetých kilometrů. Prorezivěním je míněno úplné proděravění plechu karoserie vlivem koroze, způsobené vadou materiálu nebo nekvalitní prací.

Jako „karoserie“ se označují originální karosářské díly vyrobené Toyotou, včetně takových částí, jako je kapota motoru, dveře, víko zavazadlového prostoru, podlaha, avšak mimo částí upevněných ke karoserii, jako jsou lišty, nárazníky a závěsy dveří.

4. Kdy začíná běžet záruční lhůta?
Záruční lhůta začíná běžet od data předání vozu prvnímu koncovému zákazníkovi, nebo od data první registrace, podle toho, co nastane dříve.

5. Vyžaduje Toyota za záruční servis mé Toyoty nějaké poplatky?
Ne. Váš autorizovaný servis Toyota je povinen provést veškeré opravy kryté zárukou zdarma, tj. bez jakýchkoli poplatků za práci nebo materiál. Podle zvážení Toyoty mohou být vadné součástky buď opraveny nebo vyměněny.

6. Podmínky záruky
a) Zákazník je povinen zajistit, aby vozidlo bylo udržováno přesně podle pokynů výrobce, které jsou uvedeny v Příručce pro uživatele vozidla. Nedodržení této podmínky může mít za následek zrušení záruky na díly vyžadující údržbu.
b) Zákazník je povinen uchovat všechny záznamy a doklady o údržbě vozu.
c) V případě objevení závady je zákazník povinen dopravit svůj vůz do arutorizovaného sevisu Toyota co nejdříve. Tím se předejde dalšímu rozšírení závady tak, že by její oprava nakonec vyžadovala víc práce, než při jejím vzniku.

7. Tři důvody pro pravidelnou péči o váš vůz značky Toyota
a) Je to nezbytné, pokud chcete zachovat její maximální výkon, bezpečnost a spolehlivost.
b) Je to nutné pro zachování záruky na díly vyžadující údržbu
c) Zvyšuje to cenu vozu, pokud se vaši Toyotu rozhodnete prodat.

8. Program zdravotní a bezpečnostní péče
Pro vaši Toyotu vám doporučujeme systém plánovaných zdravotních a bezpečnostních prohlídek. Systém se skládá z plných zdravotních a bezpečnostních prohlídek, které doporučujeme provádět každých 30 000 km nebo každé dva roky. V mezidobí (tj. nejprve po 150 000 km nebo po 1 roce, poté po 45 000 km  nebo po 3 letech, atd.) pak doporučujeme provést střední prohlídku.

Ke každému typu a modelu vozu Toyota naleznete ceník zde.